# Soru Cevap
1 Ülkemizde ilk kadın emniyet Müdürü kimdir? feriha sanerk
2 İlk buharlı çatana kim tarafından kaç yılında üretilmiştir (isim - yıl) ? john fitch 1787
3 Dingil üstünde olmayan asma arabalara ne isim verilir ?(orjinal) biroccino
4 Roma tiyatro yapısında seyircilerin oturduğu bölüm? kaveya
5 Gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyleri hayal etmek anlamında kullanılan deyim nedir? çoban kulübesinde padişah rüyası görmek
6 Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı yaylı hafif arabaya eskiden ne denirdi? bırıçka
7 Çok sayıda insanın bulunduğu sahnelerin çekiminde ortamı sesli hale getirmek için bazı oyuncular tarafından çıkarılan anlamsız seslerle ne isim verilir ? rabarba
8 Son büyük pagan aydınlarından biridir,hıristiyanlık öncesi dönemde dindarlığı canlandırmaya çalışan ve Perslere karşı yürüttüğü talihsiz bir seferde ölen İmparator Julianus'un dostu ve doktoru olan hekimin adı nedir ? oribasius
9 Elmasın törpülenmiş yüzeyine verilen ad ? faseta
10 Osmanlı imparatorluğunda tüccarlardan vergi almak amacı ile gümrüklerde kullanılan satılan malların cinsleri, adetlerini ve malın sahibinin yazıldığı defterlere ne isim verilirdi ? varidat defteri
11 Genellikle mavi renklerde,izometrik billurlar halindeki kalsit'in adı nedir ? prönnerit
12 Bir buçuk karış büyüklüğünde olup,sahip olanın her emri verebilmesini ve her istediğini elde edebilmesini sağlayan altın levhanın adı nedir ? payza
13 Kaybettiği bacağı için askeri tören düzenleyen ünlü general kimdir? antonio lopez de santa anna
14 Kulağa sert gelen sözcüklerin, bir cümle yada yazı içinde birleştirilmesine ne denir? cezalet
15 Üzerinde renkli çizgiler olan ipekli pamuk karışımı kumaş çeşidine ne denir? kutnu
16 Bir sıvının içindeki alkol derecesini ifade eden isim nedir? grado
17 İktisat 'a göre koşullarlar farklılaştığında çıkan sonuçların incelenmesine ne isim verilir ? marjinal analiz
18 Eskiden edebiyatta; gerekli olmayan ifadelerden arındırılmış söz veya yazıya ne denirdi? münakkah
19 16 Mayıs 1953’te, NASCAR yarışında Tim Flock yarışa yanında hangi hayvanla katıldı? maymun
20 Basillerin bir tüberküloz odağından emilmesi suretiyle,tüberküloz basillerinin kana geçmesi durumuna ne denir ? tüberkülemi
21 Eskiden,dünür olmak anlamında kullanılan deyim nedir? arada kan bulaşığı olmak
22 Arkadan gelen düşman gemilerini tespit etmek amacıyla bir reflektörün önüne yerleştirdiği konveks mercekler sayesinde gerçekleştirerek,teleskopun bir örneğini yapmış olan matematikçi kimdir ? thomas digges
23 Önemli uzuvlarda ve sinir sistemlerinde olumsuz etkiler oluşturabilen,oda şartlarında 0.0001 partikül oranında bulununca zararlı etkileri ortaya çıkan çözücü maddenin adı nedir ? perk
24 Amazon su zambağına ne denir? viktorya su tepsisi
25 Milattan önceki yüzyıl­larda Mezopotamya medeniyetlerinde ve Batı Anadolu'da kullanılmış olan tambura tipinde, sapı uzunca bir çeşit saz? bandura
26 İlk müzikhol kim tarafından ve kaç yılında inşaa edilmiştir (isim - yıl) ? charles morton-1852
27 1896 Olimpiyatlarında maratonda birinci olan atletin adı nedir ? sipiridon louis
28 Kolera ismi eski Yunancada hangi kelimeden türetilmiştir ? oluk
29 Aselbent ve suyun bir araya gelmesiyle oluşan, gut hastalığının tedavisi için de kullanılan karışımın adı nedir? bakire sütü
30 Çoban, Aslan ve Başak takımyıdızları arasında yer alan kü­çük takımyıldızının adı? berenikenin saçı
31 Kukla oyununda, komiğe nükte yapması için laf açmak laf vermek için kullanılan terim nedir? anahtar vermek
32 Balkan Türklerinde ortasına gül konmuş,kenarlarından bürümcüklü peşkirler sarkan bohça ile yapılan,damadın katılamadığı kutlamanın adı nedir ? çotra atlatma tepesi
33 Yosun ve mantar gibi canlılarda üreme organlarını koruyan boşluğa verilen ad nedir ? ovogon dağarcığı
34 Topçu ocağında top döküm ustasına ne denirdi? kebkebur
35 Seramikten yapılan üflemeli bir çalgıdır .Genellikle uzakdoğu ,ortadoğu ve güney amerikada kullanılan bu çalgının adı nedir? okarina
36 20 yüzyılın başlarında,küçük sermayeleri toplayarak anonim şirketlerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla kurulan cemiyetin adı nedir? cemiyet-i müteşebbıse
37 Eskiden küçük kayıkları yapan kişilere ne denirdi? zevrakçı
38 Anlamsızca davranarak abuk subuk konuşma , taşkınlık yapma ile kendini gösteren akıl bozukluğuna ne isim verilir ? sabuklama
39 Televizyon alıcısının ekranı üzerinde, asıl görüntüye ek olarak beliren parazitli görüntüye verilen ad ? diyafoti
40 Aklın dağılması, perişan olması anlamında kullanılan deyim nedir? hatır perişanlığı
41 Aşılması zor dağlar tepeler, sırtlar, geçitler için kullanılan terim nedir? akabat
42 Sibirya Türkleri’nde, sabahın yeni olmaya başladığı vakte ne ad verilir? tanarı cuuk
43 Ahlaki ve dini konularda verilen nutuk, konferans, vaaz, na- sihat veya öğütlerin bulunduğu esere ne denir? meviza
44 Sık sık anlamında kullanılan kelime nedir? çoğunca
45 ''Hitler'in önünde bayrağımızı şeref direğine çektirmek ve ayakta güzel marşımızı dinletmek zevklerin en güzeli ve en büyüğüdür'' diyen milli güreşçimiz kimdir? yaşar erkan
46 Altı düz ve enli, Ka­radeniz’de Osmanlılar ve Kazaklar tarafından kullanılmış 17-33 metre uzunluğunda bir çeşit harb gemisinin adı nedir? şayka
47 Türklerin akraba ırkı olan Moğollarda maymun'a ne derlerdi ? beçin
48 Voleybol'un mucidi kimdir? william morgan
49 Doğu anadolu bölgesinde, ayranın kestirilmesiyle elde edilen bir tür peynire ne denir? jaji
50 Rüzgardan, yağmurdan ve güneşten koruyan çabuk yapılabilen ilkel barınağa ne denir? yelkıran
51 Osmanlı mimarisinde kazıkları çakmak için kullanılan şahmerdanı kaldırmak için üzerinde makara bulunan yüksek iskeleye ne ad verilir ? darağacı
52 İlk sirk çadırı kim tarafından ve hangi tarihte kurulmuştur (isim - yıl) ? j.purdy brown - 1825
53 Somalili korsanlara yönelik operasyonlara destek veren İngiliz donanması, Somalili korsanları korkutmak için hangi şarkıcının şarkılarını kullanıyordu? britney spears
54 Eskiden genellikle devlet dairelerinde, maliye, tapu ve vakıflara ait işlerde kullanılmış bir yazı türü neydi? siyakat
55 Tiyatroculukta önemli rollerde oynayan genç aktörlere verilen isim nedir ? jönprömiye
56 Etkin maddenin bir sistem içerisinden istenilen sürede, belirlenmiş bir hızla ve gereken miktarda çıkacak şekilde tasarımının yapıldığı yönteme ne ad verilir ? kontrollü salım
57 Özel biçim verılerek yontulmuş şeylere ne denir? elmas tıraşlı
58 Sürekli olarak Mescid-i Aksa ile karıştırılan mescid hangisidir? kubbetüs sahra
59 Sözlerinde ve davranışlarında ölçüsüz,şımarık tavırlı kişilere ne denir? delişmen
60 19. yüzyılın ortalarından sonra çarlık Rusyasında ortaya çıkan küçük devrimci burjuva topluluklarına ne isim verilirdi ? narodnik
61 İstanbulun anadolu ve avrupa yakasında genellikle yolcuları, günün en erken saatlerinde­ işlerinin başlarına koşan ameleler ile esnaf olan trenlerin il seferinin adı neydi? amele treni
62 İnsan gücünün makinelerdan daha fazla kullanıldığı sistemlere ne isim verilir ? yarı otomasyon
63 Güney Kafkasya’da akraba mezarlarının ziyaret edildiği özel gün? suntaoba
64 Edebiyatta, mısralarındaki ilk harflerden bir kelime meydana getirilecek şekilde yazılmış şiir, akrostişene denirdi? müveşşah
65 Cirit ve polo oyunlarında kullanılan sopaya ne isim verilir ? savlecan
66 Bir projeksiyon makinesinde resimleri perdede art arda göstermeğe yarayan,bir oluk içine yerleştirilmiş kızaklı düzeneğin adı nedir ? sürgü şasi
67 Gülgillerden, siyah ve yeşil boya çıkarılan bitkinin adı nedir? abdestbozan otu
68 Abant gölünde yaşayan alabalık türüne ne denir? abant alası
69 iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirine uy­gun irade beyanları ile belirli bir konuda uyuşmalarına ne denir? bağıt
70 Aborjin mitolojisinde Sürüngenlerin,kö­pekbalıklarının atası kimdir ? punga
71 Şarap tortuları kapalı tanklarda yakılır, soğutulur ve sonra öğütü­lerek elde edilen kıymetli boyaya ne denir? frankfort karası
72 Sermaye yerine, çalışmasını ortaya koyan şirket ortağına ne denir? nefes ortağı
73 Türk manyetik rezonans derneği hangi şehirde ve hangi tarihte kurulmuştur ? (şehir - tarih) izmir - 29 aralık 1994
74 Eski Türklerde, kanun yapan kimse için kullanılan kelime nedir? törüçi
75 Tüm nüfusun yıllık ortalama doğum ve ölüm niceliğinin aritmetik ortalaması oranına ne denir ? ortalama yaşam süresi
76 Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk kez tüm maçlarını kaybederek sıfır çeken takım hangisidir? kösice
77 Cambazlık, sihirbazlık ve hokkabazlık yaparak geçimlerini sağlayan pakistanlı çingenelere ne denir? pukiwas
78 Ünlü olmadan önce margarin tanıtıcılığı yapmış ve ser verip sır vermeyen sıkı ağızlı biri olmasından dolayı casusluk yapmış olan sinema oyuncusunun adı nedir ? humphrey deforest bogart
79 Divan edebiyatında mısra sonlarında redif bulunan şiirlere verilen isim nedir? müreddef
80 Evde hazırlanan sucuk içine ne denir? çanak bastı
81 Bir ırmağın denize veya başka bir ırmağa döküldüğü veya kavuştuğu yer, ırmak ağzına ne denir? mansap
82 Eskiden etrafı ağaç bir korkulukla çevrili olan, Oturacak yere bir halı yahut sadece basit bir örtü serilen manda veya öküzlerin çektiği araca ne denirdi? araba
83 Mitsel tasarımlarda,Tanrı’nın yapısındaki ilahi ilkelerin dışa vurumu olarak algılanan ve Tanrı'nın kutsal ordusunu oluşturan Tanrı’nın oğullarına ne ad verilir (Orjinal) (-) ? bene ha-elohim
84 Kimyasal yollarla oluşan ışıldamaya ne isim verilir ? kemilüminesans
85 Eski Türklerde, erkeklerin başlarının üzerinde bıraktıkları saç parçasına ne denirdi? töppe kekel
86 İlk perhiz tarihte kim tarafından yapılmıştır ? william the conqueror
87 Evrendoğumun,karşıtların çatışmasından doğduğu ve bu çatışmaların aşılmasıyla gerçekleştiği inancına ne denir ? çelişme
88 Türkiyede ilk sinema salonunu yapan mimar kimdir? kampanaki
89 Kayseride ''önemsemek '' anlamında kullanılan terim nedir ? meesimek
90 Göllerde dip çamuruna kökleriyle tutunan ve vejetatif organları tümüyle suya gömülü ya da su yüzünde bulunan bitkilere ne denir? limnofit
91 Dik bir bayırın, üstten sarkan külteler tarafından korunan ve gerçek bir mağaradan küçük olan alt kısmına ne denir? dulda
92 Evliya Çelebi'nin Seyahatneme eserinde gördüğüm en güzel yer dediği ada hangisidir? rodos
93 Hitit öncesi Anadolu’da en önemli krallık hangisidir ? prushanda
94 Fibrin tutkalının diğer adı nedir? kan tutkalı
95 Anlatılması, yazılması mümkün olmayan durum anlamında bir deyim? kaleme gelmemek
96 Boksit adı ile tanınan toprak ve kayalardan çıkarılan, kahverengiye çalan kırmızı renkte olan boyaya verilen ad? alüminyum sülyeni
97 Çekirdekçiği meydana getiren protein maddesine ne denir? pirenin
98 Dövüş için yetiştirilmiş iri koça ne denir? koçkar
99 Ünlü olmadan önce bir limanda gümrük gişelerinde çıkış kontrol memurluğu yapan sinema oyuncusu kimdir? glenda jackson
100 Dünya üzerinde yaşayan tek bir bireyi dahi kalmadığı sanılırken varlığını sürdürdükleri ortaya çıkan türler için hazırlanan sınıflandırmanın adı nedir? lazarus taksonu
101 Or­taçağda gemilere yelken yapılan, pamuktan sıkı dokunmuş sağlam kumaşa ne denirdi? bombazen
102 Osmanlı sarayında hekimbaşına bağlı olarak çalışan göz doktorlarının başı? kehhalbaşı
103 Boşa yorulmak anlamında kullanılan deyim nedir? hasıl-ı tahsil etmek
104 Dünyanın ilk sentetik boyasına ne isim verilmiştir ? sur moru
105 Farklı kimyasal yapıdaki iki ya da daha fazla sayıda malzemenin, sınırlarını ve özellik­lerini koruyarak oluşturduğu çok fazlı malzemelere ne denir? kompozit
106 Bizans döneminde şehir dışında inşa edilen kiliselere verilen isim? kariye
107 Güney Amerikada kadın şamanı kutsanma töreniyle,merkezinde kabuğu soyulmuş bir ağaç gövdesine tırmanma riti bulunur,bu ağaç gövdesi de zaten şamanlık mesleğinin simgesidir ve her kadın şaman onu sürekli olarak kulübesinin önünde bulundurur.Bu ağacın orjinal adı nedir ? rewe
108 1989 yılında Çekoslovakya'nın Çek ve Slovak cumhuriyetlerine ayrılması. Kan dökülmeden gerçekleş­ tirildiği için bu ayrılmaya n denir? kadife ihtilal
109 Arıların kavak,kızılağaç vs. nin tomurcuk kabuklarından topladığı çatlak ve delik kapatmak içinde kullanıldığı yapışkanlı reçine maddeye ne ad verilir ? propolis
110 Osmanlı Devleti'nin Erzurum, Van, Mamüretü'l Aziz, Diyarbekir, Sivas, Bitlis olmak üzere yoğun Ermeni nüfuslu altı vilayete ne denirdi? vilâyat-ı sitte
111 'Açlık', 'Pan', 'Dünya Nimeti' adlı yapıtları kaleme alan Norveçli yazarın adı nedir? knut hamsun
112 Asya tasarımlarında,topluluğun kötülükleri ile aynı öz'e sahip olarak düşünülen ve yakılarak kurban edilen kimseye ne ad verilir ? çirkin
113 Çatı yapımında kiremit yerine kullanılan ince tahtaya verilen isim nedir ? hartama
114 Genellikle bulmacalarda sorulan Abbasiler zamanında Konya'ya verilen ad ? kuniye
115 Kelimelerin yazılışındaki benzerliğe değil de ses benzerliği esasına dayanan kafiyeye ne denir? kulak kafiyesi
116 Atom parçacıklarının,dairevi hareketle süratlendirilmesini sağlayan cihazın adı nedir ? siklotron
117 Türkü üçgeni özne-ben,nesne-aşktır bu üçgende son obje olan sen'in karşılığı olan terim nedir ? dolayımcı
118 Hareketi aktarmak amacıyla yapılmış makine elemanına ne isim verilir ? dişli çark
119 Bektaşilerde, "Günahlardan arınma" töreni için kullanılan terim nedir? tathiri zünüp
120 Fransız Devrimi'nin olduğu yıllarda, ruhun ölümsüz olduğuna inananlara verilen isim neydi? eternitarian
121 Deneylerde kullanılabilmesi için boyutları değiştirilmiş numunelere ne ad verilir? epruvet
122 Düzyazıda usta ve yetenekli olan kimseye ne denir? münşi
123 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, savaş suçlularının cezalandırılması amacıyla Müttefik dev- letler tarafından Ağustos 1945'te kurulan mahkeme? nürnberg mahkemesi
124 Asmaların genç sürgün­lerinin uçlarını emip kurutan zararlıya ne denir? boynu eğri
125 1906-1974 yılları arasında yaşayan ve soyut desenli gravürleriyle tanınan kadın sanatçımız kimdir? aliye berger
126 Kuzey kutbunda bulunan bazı topluluklarda içsel gücün ortaya çıkmasını süratlendirmek için kol ve bacaklarını kendi vücutlarına bağlarlayarak geçtikleri trans haline ne ad verilir (orjinal) ? ilimarneq
127 Yeniden işe alıştırma programlarına ne isim verilir ? reedükasyon
128 Divan şiirinde, herhangi bir manzumenin parçası olmayan, bağımsız, tek beyit halinde söylenen beyitlere verilen isim nedir? müfred
129 Denizcilikte kazaya uğrayan yolcularını ve gemi adamlarını kurtarma işine ne denir ? tahlisiye
130 Bir sanatçının yaşamı boyunca yaptığı tüm eserlerinden derlediği sergisine ne isim verilir ? retrospektif
131 Batıl inançlarla ilgili kitaplara ne isim verilir ? keçe kitap
132 Bir varsayıma göre yaşamın başladığı yer olarak düşünülen ve okyanusların derinliklerinde bulunan çatlaklara ne ad verilir? kara baca
133 Genellikle erken dönemde, kadınların düşük veya ölü doğum gerçekleştirmelerine sebebiyet verebilen, enfeksiyona neden olan asalağın adı nedir ? toksoplazma gondii
134 Güneş ışınlarının bazı hastalıkların tedavisi için kullanılmasına ne isim verilir ? helioterapi
135 Güney Kongo'da erginleme törenlerinde kullanılan maskelere ne ad verilir? minganji maskeleri
136 İçine fındık, fıstık katılarak, Nişasta ve şekerle yapılan tatlının adı nedir? rahat-ı hulkum
137 Halk arasında çok saf, zararsız birini anlatırken kullanılan deyim nedir? koyun ağzından çöp almaz
138 İngilizlerin geleneksel kukla oyununa ne denir? panç ile cudi
139 Hastanın daha az ışın alamasını sağlamak amacıyla düşük dozlarda X ışını kullanarak bir tv ekranı üzerinde hareketli bir resim verilip,resmin parlaklığı ve kontrastı ayarlanabilmesini sağlayan aygıtın adı nedir ? parıltı amplifikatörü
140 Kapsül biçiminde meyvele­ri ve şemsiye biçiminde beyaz küçük çiçekleri olan ağaççığın adı nedir ? ledum
141 Eski heykellerde o heykelin hangi ilah veya ilaheye ait olduğunu belirten detaylara ne isim verilir? atribü
142 Türklerde hesap düzeni ile ilgili ilk yazılı yapıtın adı nedir? kutadgu bilig
143 ''Tanrının eseri'' anlamına gelen, Da Vinci'nin Şifresi kitabında da geçen grubun adı nedir? opus dei
144 Ağızdan dolma, yuvarlak gülle adan ilkel bir top? kaval topu
145 Osmanlı tarihçilerindendir.Babasından ve ulemadan ders görerek tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde öğretmenlik yaptı.Naima tarihinin başlıca kaynaklarından olan ve 1655 yılına kadar Osmanlı devletinin olaylarını kapsayan eseri henüz bulunmamıştır.Hz. Adem’in yaradılışından 1650 yılına kadar olayları derleyen eserleride bulunan tarihçinin adı nedir ? ahmed efendi şarihülmenarzade
146 Kürekle yürüyen ve yelkeni yardımcı olarak kullanan,30-40 metre uzunluğunda osmanlı harp gemisinin adı nedir? pergende
147 Eskiden Karagöz oyunlarında def çalan kişiye verilen ad ? dayrezen
148 Yaprakları karşıt,çiçekleri talkım,meyvesi çok tohumlu ve etlidir,otuz kadar türü vardır.Avrupa’da limonluklarda yetiştirilir,ağaçsı veya otsu bu bitkinin adı nedir ? hoffmannia
149 Ara Güler, keşfettiği antik kentin fotoğraflarını gönderdiği kuruluşlardan gerekli ilgiyi almayınca hangi dergiye bu fotoğrafları gönderdi? times
150 Bitkilerin mikropil bölgesinde bulunan etlenmiş çıkıntıya ne denir? karunkula
151 İskenderiye kütüphanesindeki kitapları sınıflandırıp açıklayan kaynakçanın adı nedir ? pinakes
152 Osmanlı Devleti'nde ilk gümüş paraya verilen ad.? nukre
153 Önemli yapıların,taç biçiminde kubbesi olan anakapı kemerlerinin içe doğru derin ve çoğunlukla süslü olan kısmına ne ad verilir ? kemer kovanı
154 Eskiden yunan ve romalılarda,tütsütenmiş et ve diğer pişmemiş malzemenin saklanması için kullanılan depolama kabına ne denir? sipye
155 Tek bir Dünya Kupası'nda, eleme grupları hariç, en fazla gol atan futbolcu kimdir? just fontaine
156 Dokulara yeterince ya da hiç oksijen taşınamaması nedir? asfiksi
157 Japon tiyatrosunda kısa güldürü? kiyogen
158 Pişmiş topraktan yapılmış olup, koni şeklinde afrikalıların şarkı söylerken çaldığı müzik aletinin adı? banya
159 Eskiden, bazı yelken ve serenleri veya bayrağı yerine çeken halata ne denirdi? üçürdek
160 Eskiden edebiyatta, bir eserin “başlangıç, giriş” kısmına verilen isim nedir? methal
161 Yezidilerin, nikah sırasında Şeyh Adinin mezarından getirtilerek, damada ve geline yedirdikleri toprağın adı nedir? beratta
162 Kendi içinde çelişkili olan önermeye ne denir? çatışkı
163 Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan 1965 nüfus sayımında Pomakça bildiğini ifade edenlerin toplam sayısı kaçtır? 57372
164 Sanat adamının prototip olarak ele aldığı şey'in görünümünü yorum maksadıyla değiştirmesine ne ad verilir ? parçalama
165 Orta Afrika kökenli, havlamayan köpek cinsi hangisidir? basenji
166 Budizm'in ilk öğretilerinden biri olan dar alanda uygulanan sıkı disiplinle daha az ve öz kitlenin kurtuluşu için çalışan , budist mezhebinin adı nedir ? binayana
167 Kuşların uçuşundan esinlenerek,kanat çırpacak biçimde oluşturulmuş hava aracının adı nedir ? ornitopter
168 Türk okçuluğunda daha çok 16. Yüzyıl başına ait örneklerde görülen başları büyük ve yassı olup, uçları düz kesilmiş, kenarları hafifçe yuvarlatılmış,kertik dibi sinir sargısı ve kenar kemiği kullanılmayan yaylara ne ad verilir ? bayezid başlı yay
169 Dokulardaki bakır birikimi nedeniyle, özellikle göz, böbrek, kalp, karaciğer, tiroid bezleri gibi organları etkileyen hastalığın adı nedir ? hepatolentiküler dejenerasyon
170 ''İnsan vücudundaki el,ayak,baş gibi organların aşırı şekilde büyümesi ile ortaya çıkar tedavi edilmediğinde iç organlardada aşırı büyüme meydana gelir. Hastalarda geceleri horlama ,aşırı terleme görülür , şeker hastalığına yakalanma riskleri yüksektir .'' Bu hastalığa verilen isim nedir ? akromegali
171 Moğol dilinde esmer anlamındaki sözcük nedir ? bora
172 Bodur sütunlar doğrudan doğruya tabana değer ve süslemesiz bir taşlıkla sona erer. Pervazın üstünde, friz içinden bir yiv geçen belirgin taşlardan ve yalın ya da süslü yüzeylerden oluşmuştur.Mimaride bu nizamın adı nedir ? dor biçemi
173 Çeşitli renklerde, renk renk, alacalı kumaş anlamındaki kelime nedir? mülemma
174 Yeniçerilerin desteğiyle tahta geçen ilk padişah kimdir? 1.selim
175 Zerdüşt dinine ilk olarak iştirak eden kral kimdi? viştaspa
176 Psikolojide deneğin, yaşamıyla ilgili gerçekleri ve olayları araya kimse girmeden ya da başka bir etki yapmadan özgürce anlatmasını öngören metoda verilen ad nedir ? öykü yöntemi
177 Zor dönemlerde sorumluluğu üstlenecek ve zorlukları aşacak tecrübeli-başarılı yönetici bulunamaması durumuna ne denir? kaht-ı rical
178 Türkiye'de lig tarihinde puanı silinen ilk futbol takımı hangisidir? mersin idman yurdu
179 Genellikle bulmacalarda sorulan Abartmak anlamında yerel bir sözcük ? uşkartmak
180 III.yy beri bugünkü şeklini almaya başlayan,tapınmada izlenen sıra ve düzene hıristiyanlarca verilen ad nedir ? litürji
181 Saat imali ve tamiri yapılan yer? muvakkithane
182 Kaşgayi Türklerinde lavaş ekmeğinin ismi nedir? türki çörek
183 Oku bırakma hamlesi sırasında üç parmak aynı anda kaydırılıp kirişi serbest bırakma stiline ne denir ? akdeniz yay çekme yöntemi
184 Halk arasında tatsız, yavan şeyler için kullanılan deyim nedir? salamura suyu
185 Osmanlı'nın son dönemlerinde "Sandalyesiz Bakan" olarak görev alan bakan kimdir? izzet paşa
186 Kız doğuran kadın (eski dilde)? minas
187 Neden-sonuç ilişkisi içerisinde olan bir prosesin basamaklarındaki bir değişimin önceki bir basamağı etkilemesi döngüsüne ne isim verilir ? geri bildirim
188 Bir Dünya Kupası'nda ‘’elemeler hari璒 en fazla gol atan futbolcu kimdir? just fontaine
189 Yeraltı şehirleri­nin savunmasında kullanılan taştan yapılmış kapılara ne denir? tığraz
190 Yakışıksız teklif anlamında kullan deyim nedir? ham teklif
191 Bir önermenin ya doğru olacağını ya da yanlış olacağını belirten mantık yasasının adı nedir? üçüncü halin olmazlığı ilkesi
192 Şifrelenmiş kalıtsal DNA molekülünün protein molekülüne çevrilmesinde ilk evreye ne isim verilir ? transkripsiyon
193 Fatih Camii'nin şadırvanlı avlusunda, pencere üstündeki "Fatiha Suresi"ni yazan ünlü hattat kimdir? yahya sufi
194 Ebru sanatındaki fırçalar, daha esnek olması açısından hangi ağaçtan yapılır? gül ağacı
195 Tek çenekli bitki ailesinin orijinal adı nedir ? pandanaceae
196 Günün geç saatlerinde sapı tahtadan,bir ucu tokmaklı,diğer ucu yassı madenden yapılan bir aletin sesleriyle insanların öleceği haberini veren göze görünmeyen ruhani varlığın adı nedir ? dengelgeist
197 Orta Anadolu’da beşiklerin üzerine konan örtü için kullanılan bir kelime? bağıtlah
198 Ağzı yayvan, namlusu yivli ve kısa, eski bir tüfek çeşidi? karabina
199 Katalonya'ya öz­gü, el ele tutuşarak yapılan canlı bir zincir dansı? farandola
200 Değişik büyüklükteki kaya bloklarının birinden diğerine küçük çağlayanlar şeklinde suyun akışını sağlayan oluşum? kaskad
201 Basımcı­lıkta kullanılan, şerifleri alınmış Latin harf­lerine ne denir? ayaksız harf
202 Bir filmde neyin anlatılacağını belirten özee ne denir? sinopsis
203 Japon kadınlarının süs malzemesi olarak da kullandıkları mor çiçekli bitkinin adı nedir? kral ağacı
204 ikilemin veya kanıtın eski adı nedir? boynuz kanıtı
205 Bedelinin belli sürelerde parça parça ödenmesi koşuluyla yapılan satışa ne denir? bölekli satış
206 Yıkılmış, eser kalmamış anlamında kullanılan deyim nedir? hak ile yeksan
207 Bir mermi yada kanat profilinin havada oluşturdugu izi hava tünelinde resimleyerek takip etmeye ne ad verilir? izgözlem
208 Gözün saydam taba­kasında oluşan beyaz lekeye ne denir? albugo
209 Melodisinde ve serbest ritminde, kelimelerin alışılmış vurgularına ve konuşma dilindeki söyleniş tarzına uyulmaya çalışılan şarkıya ne denir?(orijinal) recitativo
210 Cepte taşınan küçük saate ne denir? koyun saati
Kullanıcı Paneli
Yükleniyor...